in Правила за поведение и действия
Посещения: 8133

ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - 112


СЪОБЩЕТЕ:
- Кой се обажда (Вашето име);
- Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка).
Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.

Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства. Как се прави това с пожарогасител?:

Read More: При пожари
in Правила за поведение и действия
Посещения: 8081

"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса.


ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КАТАСТРОФИ

ПРИ КАТАСТРОФА ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - 112

 СЪОБЩЕТЕ:
- Кой се обажда (Вашето име);
- Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “катастрофа”, има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка, място, местност или друго, по което да могат да се ориентират спасителните екипи).
Ако имате ранени хора посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията и   и по възможност потърсете помощ от преминаващи хора, автомобили или близки обекти.

Read More: Правила за действие при катастрофи
in Правила за поведение и действия
Посещения: 8072

НАУЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СВЛАЧИЩА; ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ; СМЕРЧ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ;СНЕЖНИ ВИЕЛИЦИ, ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ЛАВИНИ; АВАРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВИ; ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

БЕДСТВИЕ
"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

Read More: Действия при бедствия и промишлени аварии