in Новини
Създадена на 11 януари 2024

Опазването на реколтата от пожари е отговорност на всички - на земеделските производители и на службите за пожарна безопасност. Превантивната дейност и стриктното спазване на нормативните изисквания благоприятстват  работата по пожарната безопасност. РСПБЗН - Кюстендил изпраща следното уведомление:

На вниманието на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи

1. Да представят до края на месец април в РСПБЗН – Кюстендил схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници независимо от площта на засетите житни култури, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Нар. № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2. Преди започване на жътвата да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа(ДВ. бр. 3 от 2009 г. ), съгласно чл. 13, ал. 1, т. 10 от Нар. № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

За неизпълнение на горецитираните точки юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи носят административно наказателна отговорност в размер:
- За юридически лица санкцията е от 500 до 5000 лева, съгласно чл. 265, ал. 2 от ЗМВР.
- За физически лица санкцията е от 200 до 2000 лева, съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗМВР.

Необходима е бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност

При откриване на признаци на пожар търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на тел. 112 !

 

 

in Новини
Създадена на 11 януари 2024

 С наближаването на пролетта започват дейностите  по почистване и обработка на земята.

РДПБЗН - Кюстендил  и РСПБЗН в Кюстендилска област ( Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила)  изпращат следното уведомление:

На вниманието на юридическите и физическите лица, стопанисващи земеделски земи и дворни места 

1. Забранява се в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници, съгласно чл. 12 от Нар. № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2. Забранява се изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци в личните дворове и в свободната дворна площ на всички търговски и производствени обекти, съгласно чл. 20, т. 6 от Нар. № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Нарушителите на горецитираните точки юридическите и физическите лица, носят административно наказателна отговорност в размер:
- За юридически лица санкцията е от 500 до 5000 лева, съгласно чл. 265, ал. 2 от ЗМВР.
- За физически лица санкцията е от 200 до 2000 лева, съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗМВР.

Да бъдем отговорни и да опазим земеделските земи от пожари!

 

 

in Новини
Създадена на 09 Декември 2023

dobrovolec 1По случай Международния ден на доброволеца  - 5 декември, в РСПБЗН – Кюстендил, представителите на Доброволното формирование към Община Кюстендил и домакините проведоха съвместно занятие за построяване на гасителни линии и работа с въздушно-дихателни апарати.

РСПБЗН – Рила, проведе съвместно занятие с Доброволното формирование в гр. Кочериново и учебно-демонстрационно занятие с Доброволното формирование в гр. Рила.

dobrovolec 2Представители на дирекцията бяха гости на ученици в Кюстендил и в Бобов дол, говориха за възможностите , който има желание да бъде доброволец, как да получи първоначална подготовка за участие в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Директорът на РДПБЗН – Кюстендил, комисар Св. Георгиев поздрави колегите си, които работят с доброволците, които са мотиватори на младите хора да изберат пътя на безкористната подкрепа и конкретна помощ, благодари им за мотивацията и професионалната помощ при подготовката на доброволците от формированията в областта, изрази увереност, че отдадеността на добрата кауза ще продължи да дава добри резултати, а партньорството между професионалните структури и доброволците ще продължи да се развива.

Той изпрати поздравление и до най-голямата общност от доброволци – ОС на БЧК, благодари им за партньорството и неугасващото желание да се образоват и да бъдат полезни в различни трудни ситуации и подкрепящи в добро!

dobrovolci-1
dobrovolci-2
dobrovolci-3
dobrovolci-4
dobrovolci-5
dobrovolci-6
dobrovolci-7
dobrovolci-8
dobrovolci-9